Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Globsport24
Marcin Burtan 

ul. Anyżkowa 6
35-232 Rzeszów

Telefon: +49 35 817925842

E-mail: info@globsport24.com

NIP: 5170027839

REGON: 180649471

Adres magazynu (adres do zwrotów i korespondencji) :

Globsport24 
Marcin Burtan 

ul. Załęska 98
35-322 Rzeszów

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów ("platformę ODR"), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr 

Od 20.02.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce".  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.fair-commerce.de